Pharmaceutical Marketing, October 15-20, 2009

1.Anahit AslanyanVitamax E
2.Gagik SargsyanVitamax E
3.Hayk ManasyanTonus-Les
4.Vahan KarganyanRichter-Lambron
5.Armine GhukasyanRichter-Lambron
6.Anahit SevikyanNIH
7.Anahit AmirkhanyanNIH
8.Irina GhazaryanNIH
9.Seyran HovsepyanYerevan Chem-Pharm Plant
10.Heghine UrmshatyanMedical Horizon
11.Lala MargaryantsUSAID/CAPS
12.Aram GhazaryanLiqvor
13.Karine SahakyanLiqvor
14.Vardan MkrtchyanLiqvor
15.Arsen MirzoyanLiqvor
16.Eduard GulanyanLiqvor
17.Nona GrigoryanLiqvor
18.Ashot GasparyanEsculap
19.Armine MinasyanEsculap
20.Hrach MinasyanEsculap
21.Christine GrigoryanMoH of RA
22.Gayane DallakyanUSAID/CAPS