Պատշաճ բաշխման գործունեության խորհրդատվություն

Մեր մասին.:

Մեր փորձագետները կարող են ձեզ տրամադրել խորհրդատվություն և առաջնորդել դեպի ՊԲԳ միջազգային պահանջները։ Կլուսաբանվեն ՊԲԳ բոլոր ասպեկտները, ներառյալ.

  • Անձնակազմ (անձնակազմի իրավասության և որակավորման գնահատում, վերապատրաստման և այլ ծրագրերի չափում, վերլուծություն և կատարելագործում),
  • Փաստաթղթավորում (փաստաթղթերի առկայություն, դրանց հասցեագրման և օգտագործման ընթացակարգերի սահմանում),
  • Շինություններ (կայունության հետ կապված հարցեր, ապրանքների ստացում, պահեստավորում և կարգաբերում),
  • Սարքավորում (սարքավորումների կայունության գնահատում),
  • Առաքում հաճախորդներին (ինչպես պետք է իրականացվեն առաքումները, վերահսկվող ջերմության պայմաններում առաքման հարցեր),
  • Վերադարձ (թերություն չունեցող դեղագործական արտադրանքի վերադարձ, արտակարգ իրավիճակների ծրագրեր և ապրանքը վերադարձնող կազմակերպություններ, կեղծված դեղագործական արտադրանքի և այլ հատուկ դրույթներ),
  • Ինքնավերահսկում (ինչպես դա պետք է իրականացվի),
  • Իշխանություններին տեղեկատվության տրամադրում։

Ում է հասցեագրված։

Դեղագործական արտադրանք արտադրողներին, դիստրիբուտորներին և դեղատներին։