Դեղագործական մարքեթինգ

Դասընթացի մասին.

Դեղագործական մարքեթինգի դասընթացը նախատեսված է արդի միջազգային դեղագործական մարքեթինգի փորձը բացահայտելու համար։ Այս դասընթացը բաղկացած է տեսական և գործնական բաժիններից, ինչը մասնակիցներին ընձեռում է մարքեթինգային գործնական գիտելիքներն ընդլայնելու հնարավորություն։ Դասընթացի տեսական բաժինը ներկայացնում է միջազգային մարքեթինգի ընդհանուր սկզբունքները, որոնք կիրառվում են համաշխարհային դեղագործական արդյունաբերությունում։ Գործնական բաժինը մասնակիցներին հնարավորություն է տալիս կատարել մարքեթինգային ծրագրերի հետագայում հնարավոր ուժեղ ու թույլ կողմերի վերլուծություն։

Ովքեր պետք է մասնակցեն.

Դեղագործական ընկերությունների մարքեթինգի մասնագետները։
Դասընթացները հաջող ավարտելու դեպքում մասնակիցներին տրվում են ավարտական հավաստագրեր։

Դասընթացի ծրագիր.

Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները.

 • Հայկական շուկայի դեղագործական մարքեթինգի ռազմավարություններ,
 • Արտահանման շուկաների դեղագործական մարքեթինգի ռազմավարություններ,
 • Շուկայում դիրքավորման օրինակներ,
 • Տեղական մարքեթինգային պլանի մշակում,
 • Մարքեթինգային պլանի գործածում,
 • Դեղագործական արդյունաբերության հանրային կապեր,
 • Ներկայիս ԱՊՀ շուկաների արտահանման շուկայի ներուժը,
 • Միջին Արևելքի, Հյուսիսային և Մերձսահարյան Աֆրիկայի արտահանման շուկաների հնարավորությունները,
 • Ռուսաստանյան դեղագործական շուկա,
 • Արտահանման ընդլայնումը ԱՊՀ-ի ու Եվրոմիության սահմաններից դուրս. Եվրոպայի, Մերձավոր Արևելքի, Աֆրիկայի, երկրների, Հնդկաստանի իրավական կարգավորումները,
 • Ռազմավարական վերլուծություն,
 • Ապրանքի փաթեթավորում,
 • Արտահանման խոչընդոտների գնահատում։


Խմբային աշխատանք

 • Ծրագրերի իրականացում, վերահսկում և բարելավում,
 • Ուժեղ, թույլ կողմերի, հնարավորությունների և վտանգների (SWOT) որոշման վարժանքներ։

Դասընթացի ձեռնարկ.

Դասընթացը տրամադրվում է մի սպառիչ ձեռնարկով, որը դասընթացից հետո հանդիսանում է գերազանց տեղեկագիր և քաղվածքների աղբյուր։