Pharmaceutical Marketing, October 15-20, 2009
grad3

1. Anahit Aslanyan Vitamax E
2. Gagik Sargsyan Vitamax E
3. Hayk Manasyan Tonus-Les
4. Vahan Karganyan Richter-Lambron
5. Armine Ghukasyan Richter-Lambron
6. Anahit Sevikyan NIH
7. Anahit Amirkhanyan NIH
8. Irina Ghazaryan NIH
9. Seyran Hovsepyan Yerevan Chem-Pharm Plant
10. Heghine Urmshatyan Medical Horizon
11. Lala Margaryants USAID/CAPS
12. Aram Ghazaryan Liqvor
13. Karine Sahakyan Liqvor
14. Vardan Mkrtchyan Liqvor
15. Arsen Mirzoyan Liqvor
16. Eduard Gulanyan Liqvor
17. Nona Grigoryan Liqvor
18. Ashot Gasparyan Esculap
19. Armine Minasyan Esculap
20. Hrach Minasyan Esculap
21. Christine Grigoryan MoH of RA
22. Gayane Dallakyan USAID/CAPS