Պատշաճ բաշխման գործունեության (GDP) դասընթաց, հոկտեմբեր 14-15, 2010
graduates9

1. Նորայր Փայտյան «Բիո-Քիմ»
2. Նաիրա Բաբայան «Հոֆֆման-Լյա Ռոշե» (Հայաստան)
3. Սոնա Վարդանյան «Ֆարմ Գոհար»
4. Մհեր Բալայան «Տոնուս-Լես»
5. Արման Հարությունյան «Լիկվոր»
6. Արմինե Ղուկասյան «Լամբրոն-Ֆարմիմպէքս»
7. Վահան Կարգանյան «Լամբրոն-Ֆարմիմպէքս»