Պատշաճ արտադրական գործընթացի ԵՄ ուղեցույցեր, մարտ 17-24, 2010
grad6

1. Ներսիսյան Սուսաննա Լիքվոր
2. Կարապետյան Վարդան Լիքվոր
3. Ծատուրյան Մաթևոս Լիքվոր
4. Դավթյան Նելլի Արփիմեդ
5. Մկրչյան Պարույր Էսկուլապ
6. Բաղդասարյան Արտակ Էսկուլապ
7. Ղարիբյան Սուրեն

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի օրգանական և դեղագործական

քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ՏՕԱԿ

8. Հովհաննիսյան Արմեն

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի օրգանական և դեղագործական

քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ՏՕԱԿ