Պատշաճ արտադրական գործունեության (GMP) դասընթաց, դեկտեմբեր 17-22, 2012
gmp-gr1
1. Զուռնաչյան Հայկանուշ ԵՊՀ
2. Կասպարյան Հայկ Ալֆա Ֆարմ»
3. ԹադևոսԱբադյան Արփիմեդ
4. Աբովյան Մերի Պրոֆեսոր Ռ.Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն
5. Զաբուզովա Լիլիթ Արփիմեդ
6. Հովսեփյան Լուսինե Արփիմեդ
7. Գևորգյան Անուշ Արփիմեդ
8. Կառլո Գասբար Լիկվոր
9. Տիգրան Գասպարյան ԷՍԿՈ-ֆարմ
10. Ամալիա Ասատրյան ԳԱԱ ԳԿՄԿ
11. Սեդա Կեսօյան ԳԱԱ ԳԿՄԿ
12. Մարիամ Սարգսյան ԳԱԱ ԳԿՄԿ