Պատշաճ արտադրական գործունեության (GMP) դասընթաց, նոյեմբեր 29 - դեկտեմբեր 5, 2012
gmp-gr2
1. Եվգենիա Մելքոնյան Մեդիկալ Հորիզոն
2. Արման Պետրոսյան Արփիմեդ
3. Թևոս Ղուկասյան ABC-Ֆարմ
4. Լուսինե Գոզալյան Մարգ ֆարմացիա
5. Էլեոնորա Արզումանյան M.B. Medical Group (Tonus.Les)
6. Իրինա Բալասանյան Ալֆա Ֆարմ
7. Աստղիկ Հակոբյան Բիո-Քիմ
8. Գևորգ Հակոբյան Բիո-Քիմ
9. Լուսինե Սարգսյան ԵՊՀ
10. Կարինե Շաբոյան ԵՊՀ
11. Արմինե Հարությունյան Մեդիկալ Հորիզոն
12. Մարինե Տոնյան Մեդիկալ Հորիզոն
13. Նարինե Ասատրյան Մեդիկալ Հորիզոն
14. Վիկտորիա Բաբայան Մեդիկալ Հորիզոն
15. Համլետ Գրիգորյան Մեդիկալ Հորիզոն