Պատշաճ դեղատնային գործունեություն (վերապատրաստողների վերապատրաստում), Նոյեմբեր 3-4, 2012
GPP ToT
1. Մարիաննա Բաբայան Էսկուլապ
2. Անահիտ Սևիկյան ԵՊԲՀ
3. Հասմիկ Աբրահամյան Ջի Էքս Պի ԳԿ
4. Մարգարիտ Մելիքյան Ֆարմեքս
5. Նաիրա Ռոմանովա ԴԲՏՓԿ
6. Մարգարիտա Բեգլարյան ԵՊԲՀ
7. Արտակ Խաչատրյան Գեդեոն Ռիխտեր