Դեղագործական արտադրանքների Պատշաճ Արտադրական Գործունեության ԵՄ ուղոցույցներ, դեկտեմբեր 12-17, 2011թ.
GMP-2011
1. Մարիամ Ղազանչյան Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ
2. Աղավնի Գինոսյան Ֆիրմփլեյս Քորփորեյշն
3. Նաիրա Նահապետյան Ֆիրմփլեյս Քորփորեյշն
4. Հայկուհի Մանուկյան Ֆիրմփլեյս Քորփորեյշն
5. Անժելա Գրիգորյան Արփիմեդ
6. Արտակ Գասպարյան Էսկուլապ
7. Նաիրա Ավագյան ԵրՔԴՖ