Պատշաճ դեղատնային գործունեություն (վերապատրաստողների վերապատրաստում), Նոյեմբեր 3-4, 2012

1. Մարիաննա Բաբայան Էսկուլապ
2. Անահիտ Սևիկյան ԵՊԲՀ
3. Հասմիկ Աբրահամյան Ջի Էքս Պի ԳԿ
4. Մարգարիտ Մելիքյան Ֆարմեքս
5. Նաիրա Ռոմանովա ԴԲՏՓԿ
6. Մարգարիտա Բեգլարյան ԵՊԲՀ
7. Արտակ Խաչատրյան Գեդեոն Ռիխտեր