Պատշաճ Բաշխման Գործունեություն (ՊԲԳ), 05.04.2021 – 06.04.2021

1 Գալոյան Անուշ «Ռիխտեր-Լամբրոն» ՀՁ ՍՊԸ
2 Մաթևոսյան  Լևոն «Ռիխտեր-Լամբրոն» ՀՁ ՍՊԸ
3 Միրիմանյան Արա «Լևոն և Լամարա» ՍՊԸ
4 Եսայան Մարի «Լևոն և Լամարա» ՍՊԸ
5 Նաջարյան Էդգար «Աստերիա» ՍՊԸ
6 Հակոբյան Վազգեն
7 Թարջումանյան Ժաննա «Սիգնում» ՍՊԸ
8 Աղաբաբյան Նորայր «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ
9 Սողոմոնյան Արամայիս «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ
10 Սողոմոնյան Արսեն «Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ