Պատշաճ բաշխման գործունեության (GDP) դասընթաց, դեկտեմբեր 9-10, 2010

1. Արսեն Բուդաղյան «Տոնուս-Լես»
2. Վահան Մակարյան «Տոնուս-Լես»
3. Ժան Ստեփանյան «Տոնուս-Լես»
4. Սվետիկ Ավետիսյան «Լիկվոր»
5. Մինաս Վարդանյան «Լիկվոր»
6. Աշոտ Թարվերդյան «Ռիխտեր-Լամբրոն»
7. Թամարա Կարապետյան «Վիտամաքս-Ե»
8. Նիկա Մանուկովա «Վիվատ Քոնսալթինգ»