Պատշաճ արտադրական գործունեության (GMP) դասընթաց, դեկտեմբեր 13-20, 2010

1. Գայանե Գառգալոյան «Լիկվոր»
2. Սոս Հովասափյան «Լիկվոր»
3. Մաթևոս Բարսեղյան «Լիկվոր»
4. Մինաս Վարդանյան «Լիկվոր»
5. Մարինե Մնացականյան «Դարմանթեստ» Լաբորատորիս»
6. Աստղիկ Միքայելյան «Դարմանթեստ Լաբորատորիս»
7. Թամարա Կարապետյան «Վիտամաքս-Ե»
8. Նիկա Մանուկովա «Վիվատ Քոնսալթինգ»