ՊԱԳ/ՊԲԳ+ՊՊԳ տեսությունը և պրակտիկան. դեղերի պահպանման որակի հավաստումը և պահեստի աուդիտի հիմնական սկզբունքները, սեպտեմբեր 7-12, 2012

1. Արմինե Ղուկասյան “Լամբրոն”
2. Անահիտ Սևիկյան “ԵՊԲՀ”
3. Շուշանիկ Գրիգորյան “Արփիմեդ”
4. Արմինե Գրիգորյան “ԵրՔԴՖ”
5. Լևոն Վարժաբեդյան “Լիկվոր”
6 Լուիզա Գալստյան “Դեղգործակալություն”
7. Հասմիկ Աբրահամյան “Ջի Էքս Պի ԳԿ”
8. Ջուլետա Դանիելյան “Բիո-Քիմ”
9. Արաքսյա Գևորգյան “Մեդիկալ հորիզոն”
10. Եվգենիա Մելքոնյան “Մեդիկալ հորիզոն”
11. Գագիկ Թարվերդյան “Մեդիկալ հորիզոն”