ՊԱԳ/ՊԲԳ+ՊՊԳ տեսությունը և պրակտիկան. Դասընթացավարների պատրաստում, սեպտեմբեր 13-14, 2012

1. Արմինե Ղուկասյան “Լամբրոն”
2. Անահիտ Սևիկյան “ԵՊԲՀ”
3. Շուշանիկ Գրիգորյան “Արփիմեդ”
5. Լևոն Վարժաբեդյան “Լիկվոր”
7. Հասմիկ Աբրահամյան “Ջի Էքս Պի ԳԿ”
10. եվգենիա Մելքոնյան “Մեդիկալ հորիզոն”