ՊԱԳ գնահատողների դասընթաց, դեկտեմբեր 9-11, 2009

1. Անի Ղազարյան “Արփիմեդ” ՍՊԸ
2. Արամ Ղազարյան “Լիքվոր” ՓԲԸ
3. Սոնա Ղազարյան “Էսկուլապ” ՍՊԸ
4. Վերա Կարապետյան “Բիո Քիմ” ՍՊԸ
5. Գայանե Պեպանյան “Լիքվոր” ՓԲԸ
6. Անուշ Դավթյան “Լիքվոր” ՓԲԸ
7. Ասբետ Քասիս “Մեդիկալ Հորիզոն” ՍՊԸ
8. Շահե Քասիս “Մեդիկալ Հորիզոն” ՍՊԸ
9. Սեյրան Հովսեփյան «Երևանի քիմիա-դեղագործական ֆիրմա» ԲԲԸ
10. Անուշ Գոնչեգուլյան Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փոձագիտական կենտրոն
11. Հասմիկ Աբրահամյան “Դարման թեստ”
12. Լալա Մարգարյանց ԱՄՆ ՄԶԳ