Մարքեթինգի դասընթաց Հայաստանի դեղագործական ոլորտի համար, ապրիլ 12-16, 2011թ.

1. Անահիտ Ավետիսյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
2. Ռուզաննա Հարությունյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
3. Լիանա Ղազարյան ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
4. Տաթևիկ Ադամյան «Տոնուս-Լես»
5. Ռուզաննա Ադամյան «Տոնուս-Լես»
6. Կարեն Թոփուզյան «Նատալի Ֆարմ»
7. Արման Ասատրյան «Նատալի Ֆարմ»
8. Աշոտ Այվազյան «Նատալի Ֆարմ»
9. Սաթենիկ Մկրտչյան Հայաստանի Դեղ արտադրողների և ներմուծողների միություն