Պատշաճ լաբորատոր գործունեության խոհրդատվություն

Մեր մասին.

Պատշաճ լաբորատոր գործունեության (ՊԼԳ) սկզբունքները որակի կառավարման համատեղելիության հիմքն են և դեղագործության, կենսատեխնոլոգիայի, սննդարդյունաբերության և այլ հարակից ոլորտներում որակի ապահովման մի օղակը։ Մեր խորհրդատուները կայցելեն ձեր լաբորատորիա և կխորհրդակցեն ու կառաջնորդեն ձեզ հետևյալ հարցերում.

  • ՊԼԳ սկզբունքներին համապատասխանության ընդհանուր գնահատում,
  • Ձեր փաստաթղթերի և գրառումների գնահատում,
  • Առաջնորդում կարգաբերման ընթացակարգերում,
  • Լաբորատոր փորձարկումների որակի հսկողության գնահատում (փորձարկման առաջադրանքների մշակում, աշխատակազմի ընտրություն և վերապատրաստում, լաբորատոր միջավայր, տնտեսություն և հիգիենա, փորձարկման մեթոդների վավերացում),
  • Որակի ներքին աուդիտների մշակում,
  • Լաբորատորիաներում համակարգիչների կիրառում,
  • Պատշաճ փորձարկման ընդհանուր կառավարում։

Ում է հասցեագրված։

Դեղագործական, կենսատոխնոլոգիական, սննդամթերքի և այլ նմանատիպ արտադրանքի լաբորատորիաներին։