Դեղագործական մարքեթինգ, հոկտեմբեր 15-20, 2009

1. Անահիտ Ասլանյան Վիտամաքս Ե
2. Գագիկ Սարգսյան Վիտամաքս Ե
3. Հայկ Մանասյան Տոնուս-Լես
4. Վահան Կարգանյան Ռիխտեր Լամբրոն
5. Արմինե Ղուկասյան Ռիխտեր Լամբրոն
6. Անահիտ Սևիկյան Առորջապահության Ազգային Ինստիտուտ
7. Անահիտ Ամիրբեկյան Առորջապահության Ազգային Ինստիտուտ
8. Իրինա Ղազարյան Առորջապահության Ազգային Ինստիտուտ
9. Սեյրան Հովսեփյան Երևանի Քիմիադեղագործական Ֆիրմա
10. Հեղինե Ուրնշատյան Մեդիկալ Հորիզոն
11. Լալա Մարգարյանց ԱՄՆ ՄԶԳ
12. Արամ Ղազարյան Լիքվոր
13. Կարինե Սահակյան Լիքվոր
14. Վարդան Մկրչյան Լիքվոր
15. Արսեն Միրզոյան Լիքվոր
16. Էդուարդ Գուլանյան Լիքվոր
17. Նոնա Գրիգորյան Լիքվոր
18. Աշոտ Գասպարյան Էսկոլապ
19. Արմինե Մինասյան Էսկոլապ
20. Հրաչ Մինասյան Էսկոլապ
21. Կրիստինե Գրիգորյան ՀՀ Առողջապահության Նախարարություն
22. Գայանե Դալլաքյան ԱՄՆ ՄԶԳ