Դասընթացի վավերացում, մայիս 13-18, 2010

1. Արամ Ղազարյան Լիքվոր
2. Անուշ Դավթյան Լիքվոր
3. Էդուարդ Գրիգորյան Լիքվոր
4. Անի Ղազարյան Արփիմեդ
5. Սերյան Հովսեփյան Երևանի քիմիադեղագործական ֆիրմա
6. Սոնա Խաչատրյան Էսկուլապ ՍՊԸ
7. Ասպետ Քասիս Մեդիկալ Հորիզոն
8. Շահե Քասիս Մեդիկալ Հորիզոն
9. Սահակ Իսկեյան Մեդիկալ Հորիզոն
10. Արմեն Հովհաննիսյան Օրգանական և Դեղագործական Քիմիայի Գիտատեխնոլոգիական Կենտրոն (ՕԴՔԳՏԿ)
11. Անահիտ Վարդապետյան «Բիո-Քիմ»
12. Հասմիկ Աբրահամյան Դարման թեստ լաբորատորիա
13. Անուշ Գոնչեյան Դեղերի և Բժշկական Տեխնոլոգիաների Փորձագիտական Կենտրոն
14. Մկրտիչ Շաքարյան Դեղերի և Բժշկական Տեխնոլոգիաների Փորձագիտական Կենտրոն
15. Անահիտ Սևիկյան ՀՀ Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ
16. Լալա Մարգարյանց ԱՄՆ ՄԶԳ
17. Գայանե Պեպանյան Լիքվոր
18. Քրիստինե Խուրդուշյան Դեղերի և Բժշկական Տեխնոլոգիաների Փորձագիտական Կենտրոն