«Գործընթացների ստանդարտ ընթացակարգեր և ԵՄ ուղեցույցեր» դասընթաց, հուլիս 9-10, 2010

1. Սահակ Իսկեյան Մեդիկալ Հորիզոն
2. Արմեն Հովհաննիսյան Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
3. Սուրեն Ղարիբջանյան Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
4. Տիգրան Կալենչյան Դարման թեստ լաբորատորիա
5. Արման Աբրահամյան Ֆիրմպլեյս կորպորացիոն
6. Արմինե Կարապետյան Երևանի Քիմիադեղագործական Ֆիրմա